Chính Sách và Quyền Lợi

Để hiểu được mục tiêu Y Dược Tâm An và mong bạn cùng đồng hành với chúng tôi phía trước. Vì vậy mục tiêu của những chính sách và thủ tục này nhằm đảm bảo cho các bạn đọc trên website yduoctaman.vn hoàn toàn hiểu có thể hiểu được những điều khoản và điều kiện đi kèm khi sử dụng trang web này.

Thông tin mà Y Dược Tâm An được Bác Sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng cung cấp đến cho các bạn chỉ là những thông tin tổng quan có giá trị tham khảo. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo pháp lý cho bất kỳ loại, hình thức, ngụ ý thông tin về sự chính xác, đầy đủ, độ tin cậy và sự thực tiễn trên website

Khi yduoctaman.vn cấp phép nội dung về chăm sóc sức khỏe, y tế đến từ bên thứ ba để đăng tải trên trang web của chúng tôi. Những bài viết  được biên tập bởi các biên tập viên cao cấp chuyên khoa sẽ xét duyệt bài viết và xem xét lại từ các chính sách và thủ tục của bên thứ ba sao cho chính sác và nhất quán với chính sách biên tập của Y Dược Tâm An

Chúng tôi không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kể hậu quả và thiệt hại nào xảy ra với bạn khi sử dụng thông tin từ Blog này.

 

 

Blog sinh lý Tâm An
Logo